להתרגל

2022-10-20T12:59:06+00:00

מה זה להתרגל? ומה זה רגיל? זהו. שזה מבלבל. מה הרגיל שלי עכשיו. לאיזה רגיל אני מתגעגעת...